37. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna

W dniach 17-21.09.2018 r. dobywa się kolejne 37. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie. I tym razem głównym organizatorem seminarium jest dr Alicja Adamczak – Prezes Urząd Patentowego RP. Program seminarium zawiera szereg wykładów i warsztatów prowadzonych przez wybitne osobowości świata nauki oraz doświadczonych praktyków z Urzędu Patentowego.

Opinia Rady dotycząca proponowanych zmian art. 236 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej

Stowarzyszenie Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, zrzeszające rzeczników patentowych pracujących na rzecz uczelni wyższych oraz rzeczników działających na rzecz uczelni wyższych, przekazało na ręce Pani Minister Jadwigi Emilewicz swoją opinię dotyczącą kierunku proponowanych przez rząd zmian art. 236 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. Zachęcamy do lektury pełnej wersji opinii (pobierz).

Projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

W dniu 19 września 2017 r. został ogłoszony projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz). Stowarzyszenie przygotowuje opinię w zakresie regulacji przewidzianych w projekcie ustawy dotyczących zagadnień związanych z szeroko pojętą ochroną praw własności intelektualnej. Zapraszamy wszystkie osoby do zgłaszania do nas uwag w tym zakresie w formie elektronicznej na adres: biuro@patentmen.org.pl

36. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna

W dniach 18-22.09.2017 r. dobywa się kolejne 36. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie. I tym razem głównym organizatorem seminarium jest dr Alicja Adamczak – Prezes Urząd Patentowego RP. Program seminarium zawiera szereg wykładów i warsztatów prowadzonych przez wybitne osobowości świata nauki oraz doświadczonych praktyków z Urzędu Patentowego.

Program seminarium

34. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna

W dniach 14-18.09.2015 r. dobywa się kolejne 34. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie, którego głównym organizatorem jest dr Alicja Adamczak – Prezes Urząd Patentowego RP. Program seminarium przewiduje szereg wykładów i warsztatów prowadzonych przez wybitne osobowości świata nauki oraz wybitnych praktyków z Urzędu Patentowego.

Poniżej prezentujemy program seminarium.

Krytyczne pytania RRPSW dot. zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym

Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych opracowała zestaw krytycznych pytań dotyczących wchodzących z dniem dzisiejszym w życie zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (pobierz plik PDF) dot. nowych regulacji kwestii związanych z własnością  przemysłową powstającą na uczelniach wyższych.

Zachęcamy  pracowników szkół wyższych zainteresowanych kwestiami własności przemysłowej, a w szczególności władze uczelni wyższych, do zapoznania się z treścią opracowanych przez RRPSW pytań. Mamy nadzieję, że podzielą Państwo nasze zastrzeżenia odnośnie wielu stwierdzonych niejasności w nowych zapisach prawnych. W związku z tym zachęcamy także do formułowania zapytań w tym zakresie bezpośrednio do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które było odpowiedzialne za dokonane zmiany w ww. ustawie.