37. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna

W dniach 17-21.09.2018 r. dobywa się kolejne 37. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie. I tym razem głównym organizatorem seminarium jest dr Alicja Adamczak – Prezes Urząd Patentowego RP. Program seminarium zawiera szereg wykładów i warsztatów prowadzonych przez wybitne osobowości świata nauki oraz doświadczonych praktyków z Urzędu Patentowego.

Opinia Rady dotycząca proponowanych zmian art. 236 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej

Stowarzyszenie Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, zrzeszające rzeczników patentowych pracujących na rzecz uczelni wyższych oraz rzeczników działających na rzecz uczelni wyższych, przekazało na ręce Pani Minister Jadwigi Emilewicz swoją opinię dotyczącą kierunku proponowanych przez rząd zmian art. 236 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. Zachęcamy do lektury pełnej wersji opinii (pobierz).

Projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

W dniu 19 września 2017 r. został ogłoszony projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz). Stowarzyszenie przygotowuje opinię w zakresie regulacji przewidzianych w projekcie ustawy dotyczących zagadnień związanych z szeroko pojętą ochroną praw własności intelektualnej. Zapraszamy wszystkie osoby do zgłaszania do nas uwag w tym zakresie w formie elektronicznej na adres: biuro@patentmen.org.pl

36. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna

W dniach 18-22.09.2017 r. dobywa się kolejne 36. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie. I tym razem głównym organizatorem seminarium jest dr Alicja Adamczak – Prezes Urząd Patentowego RP. Program seminarium zawiera szereg wykładów i warsztatów prowadzonych przez wybitne osobowości świata nauki oraz doświadczonych praktyków z Urzędu Patentowego.

Program seminarium

Krytyczne pytania RRPSW dot. zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym

Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych opracowała zestaw krytycznych pytań dotyczących wchodzących z dniem dzisiejszym w życie zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (pobierz plik PDF) dot. nowych regulacji kwestii związanych z własnością  przemysłową powstającą na uczelniach wyższych.

Zachęcamy  pracowników szkół wyższych zainteresowanych kwestiami własności przemysłowej, a w szczególności władze uczelni wyższych, do zapoznania się z treścią opracowanych przez RRPSW pytań. Mamy nadzieję, że podzielą Państwo nasze zastrzeżenia odnośnie wielu stwierdzonych niejasności w nowych zapisach prawnych. W związku z tym zachęcamy także do formułowania zapytań w tym zakresie bezpośrednio do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które było odpowiedzialne za dokonane zmiany w ww. ustawie.

33. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna

W dniach 15-19 września 2014 r. odbywa się 33. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie organizowane przez Urząd Patentowy RP. Kolejny raz seminarium odbędzie się z udziałem znakomitych prelegentów, wśród których warto wymienić: prof. Urszulę Promińską (Uniwersytet Łódzki), prof. Aurelii Nowickiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), prof. Andrzeja Szewca (Politechnika Świętokrzyska) oraz prof. Ryszarda Skubisza (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Oprócz przedstawicieli świata nauki, w seminarium biorą także udział inni zaproszeni goście, w tym: dr Igor Dydenko – ekspert Europejskiego Urzędu Patentowego, a także ekspert Marek Truszczyński – ekspert Polskiego Urzędu Patentowego RP oraz Pani Beata Piwowarska – Przewodnicząca Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. Swoją obecnością uświetnił seminarium prof. Jacek Guliński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

32. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna

W dniach 16-20 września 2013 r. odbędzie się 32. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie organizowane przez Urząd Patentowy RP. Kolejny raz seminarium odbędzie się z udziałem znakomitych prelegentów, wśród których warto wymienić: prof. Ewę Nowińską (Uniwersytet Jagielloński), prof. Krystynę Szczepanowską-Kozłowską (Uniwersytet Warszawski), prof. Urszulę Promińską (Uniwersytet Łódzki), prof. Andrzeja Szewca (Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu), prof. Ryszarda Skubisza (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) oraz prof. Andrzeja Markiewicza (Uniwersytet Jagielloński). Oprócz przedstawicieli świata nauki, w seminarium wezmą też udział eksperci Urzędu Patentowego RP oraz Pani Beata Piwowarska (Przewodnicząca Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych), dr Wojciech Rafał Wiewiórowski (Generalny Inspektor Danych Osobowych) i dr Ireneusz Matusiak (Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych). Zapowiedział swój udział w seminarium prof. Jacek Guliński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego).