List otwarty RRPSW ws. kryteriów programu dot. wdrażania wynalazków

Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych wystosowała w dniu dzisiejszym list otwarty do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z uwagami do projektu kryteriów wyboru projektów w ramach pilotażowego programu PARP
pn. „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej przedsiębiorcy”.

Dokumenty:
List otwarty
(2 MB)          Załącznik nr 1          Załącznik nr 2

Listy poparcia: