31. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna

W dniach 17-21 września 2012 r. odbędzie się w Cedzynie k/o Kielc 31. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych. W seminarium uczestniczyć będą najznamienitsi przedstawiciele nauki i praktyki z zakresu własności intelektualnej. Swój udział w seminarium zapowiedzieli m.in. prof. dr hab. Jacek Guliński – Podsekretarz stanu w MNiSW, prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – były Podsekretarz Stanu w MNiSW, prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska Kozłowska (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Ewa Nowińska (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Elżbieta Traple (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Urszula Promińska (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Ryszard Skubisz (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie), Beata Piwowarska (sędzia, przewodnicząca Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych), prof. dr hab. Aurelia Nowicka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) oraz prof. dr hab. Andrzej Szewc (Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu).

Głównym organizatorem seminarium jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod przewodnictwem Pani Prezes dr Alicji Adamczak.