32. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna

W dniach 16-20 września 2013 r. odbędzie się 32. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie organizowane przez Urząd Patentowy RP. Kolejny raz seminarium odbędzie się z udziałem znakomitych prelegentów, wśród których warto wymienić: prof. Ewę Nowińską (Uniwersytet Jagielloński), prof. Krystynę Szczepanowską-Kozłowską (Uniwersytet Warszawski), prof. Urszulę Promińską (Uniwersytet Łódzki), prof. Andrzeja Szewca (Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu), prof. Ryszarda Skubisza (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) oraz prof. Andrzeja Markiewicza (Uniwersytet Jagielloński). Oprócz przedstawicieli świata nauki, w seminarium wezmą też udział eksperci Urzędu Patentowego RP oraz Pani Beata Piwowarska (Przewodnicząca Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych), dr Wojciech Rafał Wiewiórowski (Generalny Inspektor Danych Osobowych) i dr Ireneusz Matusiak (Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych). Zapowiedział swój udział w seminarium prof. Jacek Guliński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego).