Projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

W dniu 19 września 2017 r. został ogłoszony projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz). Stowarzyszenie przygotowuje opinię w zakresie regulacji przewidzianych w projekcie ustawy dotyczących zagadnień związanych z szeroko pojętą ochroną praw własności intelektualnej. Zapraszamy wszystkie osoby do zgłaszania do nas uwag w tym zakresie w formie elektronicznej na adres: biuro@patentmen.org.pl