Krytyczne pytania RRPSW dot. zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym

Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych opracowała zestaw krytycznych pytań dotyczących wchodzących z dniem dzisiejszym w życie zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (pobierz plik PDF) dot. nowych regulacji kwestii związanych z własnością  przemysłową powstającą na uczelniach wyższych.

Zachęcamy  pracowników szkół wyższych zainteresowanych kwestiami własności przemysłowej, a w szczególności władze uczelni wyższych, do zapoznania się z treścią opracowanych przez RRPSW pytań. Mamy nadzieję, że podzielą Państwo nasze zastrzeżenia odnośnie wielu stwierdzonych niejasności w nowych zapisach prawnych. W związku z tym zachęcamy także do formułowania zapytań w tym zakresie bezpośrednio do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które było odpowiedzialne za dokonane zmiany w ww. ustawie.

Comments are closed.