Opinia Rady dotycząca proponowanych zmian art. 236 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej

Stowarzyszenie Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, zrzeszające rzeczników patentowych pracujących na rzecz uczelni wyższych oraz rzeczników działających na rzecz uczelni wyższych, przekazało na ręce Pani Minister Jadwigi Emilewicz swoją opinię dotyczącą kierunku proponowanych przez rząd zmian art. 236 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. Zachęcamy do lektury pełnej wersji opinii (pobierz).

Comments are closed.