Rodzaje utworów

Ustawa wymienia przykładowo utwory:

 • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi lub znakami graficznymi, do której to grupy zaliczone zostały utwory literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe;
 • plastyczne;
 • fotograficzne;
 • lutnicze;
 • wzornictwa przemysłowego;
 • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 • muzyczne i słowno-muzyczne;
 • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 • audiowizualne w tym wizualne i audialne.

Orzecznictwo i literatura dopowiadają, także przykładowo:

listy, rysunki techniczne, różne formy dokumentacji technicznej, projekty plastyczne banknotów i znaczków, testy, pamiętniki, wywiady, wzory umów, modele, szkice, projekty formularzy, projekty umów, kolekcje afiszy lub ogłoszeń, katalogi, książki kucharskie, rozkłady kolejowe, kompozycje kwiatowe.

Nie korzystają z ochrony prawem autorskim:

 • z mocy ustawy:
  • akty normatywne lub ich urzędowe projekty,
  • urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,
  • opublikowane opisy patentowe lub ochronne,
  • proste informacje prasowe,
  • z tym że projekty wszelkich aktów normatywnych i dokumentów korzystają z ochrony prawem autorskim tak długo, jak długo nie zostanie im nadany charakter urzędowy lub publiczny; podobnie opisy patentowe tracą przywilej autorski dopiero po ich opublikowaniu;
 • ze względu na brak przesłanek przejawu działalności twórczej i indywidualnego charakteru:
  • procesy twórcze jako takie,
  • metody pracy,
  • technika tworzenia utworu,
  • idee i pomysły, chyba że są wyrażone oryginalną formą,
  • pomysły i tematy badawcze oraz teorie i fakty naukowe,
  • znane powszechnie od dawna formy plastyczne, przestrzenne lub muzyczne,
  • elementy utworów pozbawione charakteru twórczego, np. typowe tabele i rysunki, zestawienia pozbawione oryginalnej koncepcji np. alfabetyczne.