Warto wiedzieć

utwór zależny
jest to opracowanie cudzych utworów; należą tu zwłaszcza tłumaczenia, przeróbki, adaptacje, streszczenia; muszą one wymieniać twórcę i tytuł utworu pierwotnego a korzystanie z takiego utworu jest zależne od zgody autora utworu pierwotnego, z tym że zgoda nie jest potrzebna na sam fakt tłumaczenia dzieła, a tylko na wykorzystanie tego tłumaczenia np. wydanie go drukiem; jeżeli w ciągu 5 lat od wyrażenia zgody przez twórcę oryginału tłumaczenie, opracowanie, adaptacja, streszczenie nie zostaną rozpowszechnione, twórca utworu pierwotnego może swoje zezwolenie cofnąć;

utwór zbiorowy
jest to utwór stworzony przez większą liczbę autorów inspirowanych do tworzenia dzieła przez wydawcę, który określa zawartość (dobór materiałów) i układ dzieła; najbardziej typowe przykłady: encyklopedie, słowniki, roczniki, kalendarze, czasopisma;

zbiory dzieł, antologie, wypisy, zbiory bajek, przysłów, rękopisów, pieśni ludowych, melodii, bazy danych
korzystają z ochrony, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma charakter twórczy; poszczególne części składowe zbioru mogą, ale nie muszą stanowić przedmiotu prawa autorskiego; dzieło takie korzysta z ochrony ze względu na dobór materiału, sposób zestawienia tego materiału w określony układ, sposób ich prezentacji, które to elementy muszą stanowić przejaw działalności twórczej w rozumieniu prawa autorskiego.

utwory połączone
są to takie utwory, które zawierają utwory stworzone niezależnie przez poszczególnych twórców, połączone w jedną całość tylko dla wspólnego rozpowszechnienia, np. piosenka zawierająca utwór literacki (słowa) i utwór muzyczny (melodia), spektakl baletowy zawierający utwory: muzyczny, choreograficzny, scenograficzny;