Wiedza

W dziale WIEDZA znajdują się informacje w następujących działach:

 1. Własność przemysłowa (tutaj)
 2. Własność intelektualna w uczelniach (tutaj)
 3. Prawo autorskie i prawa pokrewne (tutaj)
 4. Informacja patentowa (tutaj)

Własność intelektualna – wszystkie rodzaje praw dotyczących wszystkich wytworów ludzkiego umysłu, tj. działalności intelektualnej w dziedzinie przemysłowej, naukowej, literackiej, artystycznej, w szczególności prawa do:

 • wynalazków
 • wzorów użytkowych, przemysłowych
 • znaków towarowych, usługowych
 • odkryć naukowych
 • utworów literackich, artystycznych, naukowych, audiowizualnych
 • programów komputerowych
 • interpretacji i wykonań artystów
 • fonogramów, wideogramów
 • ochrony przed nieuczciwą konkurencją
 • technologii, sekretów przemysłowych, handlowych itp. (tzw. wiedzy „know-how”).

Własność przemysłowa – część własności intelektualnej, obejmująca ochronę wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, technologii i sekretów przemysłowych, znaków towarowych i usługowych, nazw handlowych, oznaczeń i nazw pochodzenia oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Prawo wyłączne – prawo korzystania w sposób zarobkowy lub zawodowy z wyniku intelektualnego chronionego tym prawem (monopol)

Podstawowe ograniczenia praw wyłącznych:

 • przedmiotowe
 • czasowe
 • terytorialne