Struktura

Zarząd:
Przewodniczący: Maciej Czarnik
Uniwersytet Jagielloński
V-ce Przewodnicząca: Alicja Adamczak
Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach
Sekretarz: Łukasz Wściubiak 
Politechnika Krakowska
Skarbnik: Andrzej Stachowski 
Politechnika Krakowska
Członkowie zarządu: Patrycja Rosół
Akademia Górniczo-Hutnicza
Monika Wielecka
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Zmiany w zarządzie kadencji 2014-2018:

  • Magdalena Heyck, Uniwersytet Wrocławski – Przewodnicząca od 16.09.2014 r. do  19.09.2017 r.
  • Elżbieta Postołek, Akademia Górniczo-Hutnicza – Skarbnik od 16.09.2014 r. do  18.09.2017 r.
  • Maciej Czarnik, Uniwersytet Jagielloński – Sekretarz od 16.09.2014 r. do 18.09.2017 r.