Rola rzecznika patentowego

 

Działalność wspomagająca wykonywanie prac naukowo-badawczych i komercjalizację wyników

 

 • Etap wstępny
  • badanie w światowej literaturze patentowej kierunków rozwoju zagadnienia naukowo-technicznego, w celu uzasadnienia atrakcyjności wniosku o grant lub oferty na zlecenie pracy naukowo-badawczej,
  • udział w negocjacjach między zleceniodawcą i wykonawcami pracy, zwłaszcza w zakresie klauzul regulujących sprawy własności przemysłowej w umowie o wykonanie pracy n-b, umowie o współwłasności itp.

 

 

 • Realizacja pracy naukowo-badawczej
  • badanie stanu techniki w literaturze patentowej, jako części rozeznania literaturowego pracy naukowo-badawczej,
  • współpraca z zespołem badawczym w sprawach techniczno-prawnych analiz patentowych, m.in. możliwości wykorzystania obcych wynalazków przez „obejście” patentu, wykorzystanie luk terytorialnych ochrony itp.

 

 

 • Ocena wyników pod kątem możliwości komercjalizacji
  • analiza nienaruszalności praw osób trzecich,
  • analiza zdolności patentowej,
  • analiza zdolności rynkowej – problematyka nieuczciwej konkurencji.

 

 

 • Ustalenie taktyki komercjalizacji
  • określenie rodzaju rozwiązania (wynalazek, wzór użytkowy, wzór zdobniczy), celowości i zakresu ochrony (terytorium, czas trwania),
  • ustalenie zakresu „know-how” i środków zabezpieczających utrzymanie tajemnicy,
  • analiza publikacji oraz zakresu przekazywania dokumentacji pracy n-b w celu zabezpieczenia ochrony patentowej wykonywanych prac,

 

 

 • Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP
  • opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej,
  • prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym,
  • prowadzenie ewidencji i opłat chronionych rozwiązań.

 

 

 • Akwizycja wyniku
  • opracowanie i analiza treści informacji przekazywanych w ofercie, w aspekcie ochrony praw własności intelektualnej.

 

 

 • Udzielanie licencji
  • udział w rokowaniach licencyjnych,
  • opracowanie umów licencyjnych, licencyjno-wdrożeniowych, „know-how” itp.

 

 

 • Nadzór własności
  • kontrola wykonywania umów,
  • kontrola nienaruszalności praw wyłącznych,
  • prowadzenie sporów przed sądami i Urzędem Patentowym RP.

 

 

 • Analiza gospodarczej celowości utrzymywania prawa wyłączne

 

Działalność edukacyjna

 

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów
 • Inicjowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie własności intelektualnej

 

Działalność wspomagająca wykonywanie prac naukowo-badawczych i komercjalizację wyników

 • Etap wstępny
  • badanie w światowej literaturze patentowej kierunków rozwoju zagadnienia naukowo-technicznego, w celu uzasadnienia atrakcyjności wniosku o grant lub oferty na zlecenie pracy naukowo-badawczej,
  • udział w negocjacjach między zleceniodawcą i wykonawcami pracy, zwłaszcza w zakresie klauzul regulujących sprawy własności przemysłowej w umowie o wykonanie pracy n-b, umowie o współwłasności itp.
 • Realizacja pracy naukowo-badawczej
  • badanie stanu techniki w literaturze patentowej, jako części rozeznania literaturowego pracy naukowo-badawczej,
  • współpraca z zespołem badawczym w sprawach techniczno-prawnych analiz patentowych, m.in. możliwości wykorzystania obcych wynalazków przez „obejście” patentu, wykorzystanie luk terytorialnych ochrony itp.
 • Ocena wyników pod kątem możliwości komercjalizacji
  • analiza nienaruszalności praw osób trzecich,
  • analiza zdolności patentowej,
  • analiza zdolności rynkowej – problematyka nieuczciwej konkurencji.
 • Ustalenie taktyki komercjalizacji
  • określenie rodzaju rozwiązania (wynalazek, wzór użytkowy, wzór zdobniczy), celowości i zakresu ochrony (terytorium, czas trwania),
  • ustalenie zakresu „know-how” i środków zabezpieczających utrzymanie tajemnicy,
  • analiza publikacji oraz zakresu przekazywania dokumentacji pracy n-b w celu zabezpieczenia ochrony patentowej wykonywanych prac,
 • Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP
  • opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej,
  • prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym,
  • prowadzenie ewidencji i opłat chronionych rozwiązań.
 • Akwizycja wyniku
  • opracowanie i analiza treści informacji przekazywanych w ofercie, w aspekcie ochrony praw własności intelektualnej.
 • Udzielanie licencji
  • udział w rokowaniach licencyjnych,
  • opracowanie umów licencyjnych, licencyjno-wdrożeniowych, „know-how” itp.
 • Nadzór własności
  • kontrola wykonywania umów,
  • kontrola nienaruszalności praw wyłącznych,
  • prowadzenie sporów przed sądami i Urzędem Patentowym RP.
 • Analiza gospodarczej celowości utrzymywania prawa wyłącznego

Działalność edukacyjna

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów
 • Inicjowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie własności intelektualnej