Członkostwo

Zgodnie z par. 11 statutu stowarzyszenia Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych:

  1. Członkami zwyczajnymi są wszyscy założyciele.
  2. Członkiem zwyczajnym Rady może być rzecznik patentowy działający na rzecz szkoły wyższej, który złoży pisemną deklarację przystąpienia do Rady.
  3. Członkiem zwyczajnym pozostaje się także po przejściu na emeryturę.

Osoby zainteresowane członkostwem w stowarzyszeniu Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych proszone są zapoznanie się ze statutem oraz o wypełnienie formularza (pobierz) i przesłanie jego skanu na adres biuro@patentmen.org.pl.