PatentMEN

Witryna przeznaczona jest przede wszystkim dla środowiska szkół wyższych – nauczycieli akademickich, kadry naukowo-badawczej i studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szeroko rozumianej własności intelektualnej, a jej założeniem jest:

  • upowszechnianie w środowiskach akademickich wiedzy na temat własności intelektualnej i jej ochrony – w aspekcie krajowym i międzynarodowym;
  • propagowanie działalności proinnowacyjnej;
  • przybliżanie i pogłębianie umiejętności korzystania z informacji patentowej;
  • wspomaganie edukacji studentów w zakresie zagadnień własności intelektualnej;
  • zachęcanie do dyskusji i wymiany poglądów;
  • udzielanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Witryna PatentMEN powstała z inicjatywy Rady Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i we współpracy z Politechniką Gdańską.

Głównym redaktorem witryny PatentMEN była Pani Anna Kwapich (rzecznik patentowy Politechniki Gdańskiej).

Pierwszy zespół redakcyjny składał się z następujących rzeczników patentowych:

  • Alina Domańska-Baer, Akademia Rolnicza w Poznaniu
  • Błażej Rózga, Uniwersytet Łódzki
  • Stanisław Vasina, Politechnika Krakowska
  • Renata Zawadzka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny