Kontakt

Nazwa stowarzyszenia:
Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych

Siedziba stowarzyszenia:
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
e-mail: biuro@patentmen.org.pl
www.patentmen.org.pl

KRS: 0000014429
REGON: 260017832

Nr rachunku bankowego: 31 1750 0012 0000 0000 3051 3126