Informacja patentowa

W najszerszym ujęciu, pojęcie „informacja patentowa” oznacza wszelkiego rodzaju informacje, zawarte w publikacjach dotyczących ochrony własności przemysłowej.

W szczególności jest to:

 • informacja o rozwiązaniach zgłoszonych do ochrony w krajowych urzędach patentowych i organizacjach międzynarodowych na całym świecie
 • informacja o rozwiązaniach, na które udzielona została ochrona przez urzędy patentowe na całym świecie
 • akty normatywne w zakresie ochrony własności przemysłowej – krajowe i międzynarodowe
 • inne publikacje – poradniki, przewodniki, komentarze, opracowania metodyczne, podręczniki itp.

Informacja patentowa to:

 • informacja naukowo-techniczna
 • informacja prawna
 • informacja rynkowa (handlowo-ekonomiczna)

Informacja patentowa to także:

 • informacja pewna i rzetelna
 • informacja aktualna
 • informacja obszerna

W zakresie literatury naukowo-technicznej rocznie na świecie publikuje się:

 • 60 tysięcy czasopism
 • 100 tysięcy książek
 • kilkaset tysięcy referatów
 • 1 milion dokumentów patentowych !

Według ekspertów z STN (The Scientific & Information Network):

 • tylko 5-10 % informacji naukowo technicznej zawartej w literaturze patentowej jest publikowane gdziekolwiek indziej
 • aż 85-90 % wiedzy technicznej publikowanej na świecie jest dostępne w literaturze patentowej