33. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna

W dniach 15-19 września 2014 r. odbywa się 33. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie organizowane przez Urząd Patentowy RP. Kolejny raz seminarium odbędzie się z udziałem znakomitych prelegentów, wśród których warto wymienić: prof. Urszulę Promińską (Uniwersytet Łódzki), prof. Aurelii Nowickiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), prof. Andrzeja Szewca (Politechnika Świętokrzyska) oraz prof. Ryszarda Skubisza (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Oprócz przedstawicieli świata nauki, w seminarium biorą także udział inni zaproszeni goście, w tym: dr Igor Dydenko – ekspert Europejskiego Urzędu Patentowego, a także ekspert Marek Truszczyński – ekspert Polskiego Urzędu Patentowego RP oraz Pani Beata Piwowarska – Przewodnicząca Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. Swoją obecnością uświetnił seminarium prof. Jacek Guliński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

32. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna

W dniach 16-20 września 2013 r. odbędzie się 32. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie organizowane przez Urząd Patentowy RP. Kolejny raz seminarium odbędzie się z udziałem znakomitych prelegentów, wśród których warto wymienić: prof. Ewę Nowińską (Uniwersytet Jagielloński), prof. Krystynę Szczepanowską-Kozłowską (Uniwersytet Warszawski), prof. Urszulę Promińską (Uniwersytet Łódzki), prof. Andrzeja Szewca (Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu), prof. Ryszarda Skubisza (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) oraz prof. Andrzeja Markiewicza (Uniwersytet Jagielloński). Oprócz przedstawicieli świata nauki, w seminarium wezmą też udział eksperci Urzędu Patentowego RP oraz Pani Beata Piwowarska (Przewodnicząca Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych), dr Wojciech Rafał Wiewiórowski (Generalny Inspektor Danych Osobowych) i dr Ireneusz Matusiak (Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych). Zapowiedział swój udział w seminarium prof. Jacek Guliński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

31. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna

W dniach 17-21 września 2012 r. odbędzie się w Cedzynie k/o Kielc 31. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych. W seminarium uczestniczyć będą najznamienitsi przedstawiciele nauki i praktyki z zakresu własności intelektualnej. Swój udział w seminarium zapowiedzieli m.in. prof. dr hab. Jacek Guliński – Podsekretarz stanu w MNiSW, prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – były Podsekretarz Stanu w MNiSW, prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska Kozłowska (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Ewa Nowińska (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Elżbieta Traple (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Urszula Promińska (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Ryszard Skubisz (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie), Beata Piwowarska (sędzia, przewodnicząca Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych), prof. dr hab. Aurelia Nowicka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) oraz prof. dr hab. Andrzej Szewc (Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu).

Głównym organizatorem seminarium jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod przewodnictwem Pani Prezes dr Alicji Adamczak.

List otwarty RRPSW ws. kryteriów programu dot. wdrażania wynalazków

Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych wystosowała w dniu dzisiejszym list otwarty do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z uwagami do projektu kryteriów wyboru projektów w ramach pilotażowego programu PARP
pn. „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej przedsiębiorcy”.

Dokumenty:
List otwarty
(2 MB)          Załącznik nr 1          Załącznik nr 2

Listy poparcia:

Konferencja Urzędu Patentowego RP

Z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej serdecznie zapraszamy na konferencję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pt. O innowacyjności twórczo. Jak być kreatywnym i skutecznie dbać o ochronę własności intelektualnej.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniu 25 kwietnia 2012 r. (środa).
Więcej informacji na temat programu konferencji oraz rejestracji znajduje się na stronie: www.uprp.pl.